سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آمنه محقق – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه پیام نور مرکز تهرا
جمشید راهب – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
بخشی خانیکی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران
محمد رضا اکبری عیدگاهی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، مرکز تحقیقات بیوتک

چکیده:

گلوکز اکسیداز آنزمی است که در صنایع غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین در کیت های تشخیص گلوکز استفاده می شود. در مرحله اول این طرح جداسازی گلوکز اکسیداز از قارچ رشته ای اسپرژیلوس نایجر ATCC9029 با استفاده از روش سونیکاسیون و لیز در نیتروژن مایع انجام شد. سپس DNA ژنوماتیک استخراج شده در پلاسمید PTZ57R کلون شده است در ادامه این طرح این ژن به وکتور بیانی دیگری PKK223-3 وارد می شود که به منظور پایه ای برای تولید این آنزیم در ایران است.