سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اردشیر حسامپور – خ ولنجک , دانشکده زیست شناسى , دانشگاه شهید بهشتی
فرشته افتخار – خ ولنجک , دانشکده زیست شناسى , دانشگاه شهید بهشتی
باقر یخچالی – پژوهشگاه مهندسى ژنتیک و بیوتکنولوژى (NRCGEB)
حورا دانش – پژوهشگاه مهندسى ژنتیک و بیوتکنولوژى (NRCGEB)

چکیده:

یک باسیلوس تولید کننده پروتئاز قلیایی خارج سلولس جدا شده از خاک که پروتئاز آن در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و PH=11 پایدار می باشد مورد بررسی قرار گرفت. سپس با روش shutgun ژن پروتئاز قلیایی کلون و بیان ژن بررسی شد. همچنین توالی ژن مورد نظر بررسی و گزارش خواهد شد.