مقاله کلون سازي و تعيين توالي ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لري بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۷۴۷ تا ۷۵۷ منتشر شده است.
نام: کلون سازي و تعيين توالي ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لري بختياري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون رشد
مقاله گوسفند نژاد لري بختياري
مقاله کلون سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دياني نيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي پور مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: شاهقليان لهراسب
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون رشد باعث تحريک رشد و تکثير سلول ها در انسان و حيوانات مي شود. اين هورمون يک پلي پپتيد تک زنجيره اي با ۱۹۱ اسيد آمينه است که در سلول هاي سوماتوتروف واقع در بال جانبي غده هيپوفيز پيشين ساخته شده و ذخيره و ترشح مي گردد. هدف از اين تحقيق کلون سازي و تعيين توالي ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لري بختياري براي اولين بار در ايران مي باشد. به منظور کلون سازي و تعيين توالي ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لري بختياري، RNA از غده هيپوفيز گوسفند تازه کشتار شده، استخراج و cDNA هورمون رشد ساخته شد. با استفاده از روش کلون سازي T/A، قطعه cDNA هورمون رشد کلون شد و سپس به باکتري E. coli به عنوان ميزبان منتقل گرديد. تاييد صحت کلون هاي به دست آمده با روش هاي PCR، هضم آنزيمي و تعيين توالي انجام گرفت. کلون سازي cDNA ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لري بختياري با موفقيت انجام شد و توالي ژن کد کننده هورمون رشد گوسفند با طول ۶۹۰ جفت باز مشخص گرديد. مقايسه توالي ژن هورمون رشد موجود در پلاسميد نوترکيب ساخته شده با رکوردهاي ثبت شده در بانک ژن جهاني، نشان دهنده شباهت بسيار زيادي بين توالي هورمون رشد گوسفند بومي ايران با ساير نژادهاي دنيا مي باشد.