مقاله کلون سازي ژن توکسين باکتري کورينه باکتريوم ديفتريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: کلون سازي ژن توکسين باکتري کورينه باکتريوم ديفتريه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديفتري
مقاله ژن توکسين کورينه باکتريوم ديفتريه
مقاله پروتئين نوترکيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: بنده پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: ياريان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان فر مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين بررسي کلون کردن ژن توکسين کورينه باکتريوم ديفتريه به منظور توليد پروتئين نوترکيب و استفاده از اين پروتئين در تحقيقات بعدي بود. ژن توکسين ديفتري با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي و DNA باكتري کورينه باکتريوم ديفتريه، بعنوان الگو، تکثير داده شد و در T وکتور pTZ57R کلون شد و سپس در وکتور بيان pETDuet- 1 ساب کلون گرديد. ژن توكسين ديفتري با موفقيت گسترش يافت و در وکتور pTZ57R كلون گرديد. قطعه DNA حاصل از هضم آنزيمي پلاسميد نوترکيب، در وکتور pETDuet- 1 ساب کلون گرديد و با روش هاي توالي يابي ژن، هضم آنزيمي و واکنش PCR تاييد شد. در اين بررسي ژن توکسين ديفتري در وکتور بياني کلون و سپس تاييد گرديد و آماده ابراز پروتئين نوترکيب، بعنوان يک آنتي ژن قوي در تحريک سيستم ايمني، شد. اين ژن مي تواند در مطالعات بعدي مورد استفاده قرار گيرد.