مقاله کلون سازي cDNA گيرنده فعال كننده پراكسي زومي نوع γ۱ موشي در وكتور بياني pEGFP-C1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: کلون سازي cDNA گيرنده فعال كننده پراكسي زومي نوع γ۱ موشي در وكتور بياني pEGFP-C1
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيرنده فعال كننده پراكسي زومي نوع γ۱ موشي
مقاله حامل بياني
مقاله کلون سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: تنهايي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گيرنده فعال كننده پراكسي زومي نوع g1 موشي عملكردهاي گستردهاي در درون سلول دارد كه مي توان به تنظيم رشد و نمو سلولي، تنظيم پاسخ هاي ايمني و تعادل انرژي و تنظيم مكانيسم تمايز سلولي در سلولهاي بنيادي اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر، کلون نمودن cDNA گيرنده فعال كننده پراكسي زومي نوع g1 موشي در وكتور بياني EGFP-C1 ميباشد تا بتوان در مطالعات بعدي با انتقال آن به درون سلولهاي بنيادي مكانيسم و روند تمايز سلولي را مورد مطالعه قرار دهيم. پس از استخراج RNA كل سلول از بافت چربي موش بالغ،cDNA  مربوطه تهيه شد و با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي تكثير PPARg1 cDNA صورت گرفت. PEP cDNA تكثير شده پس از هضم آنزيمي در پلاسميد EGFP-C1 قرار گرفت. باكتري هاي One Shot TOP 10 با محصول اتصال پلاسميد وcDNA PPARg1  ترانسفورم گرديدند و پس از كشت كلوني هاي مثبت حاوي پلاسميد نوترکيب با آزمون PCR انتخاب و تكثير گرديدند پس از تاييد بوسيله تست هاي هضم آنزيمي، تعيين توالي انجام شد. نتايج هضم آنزيمي و تعيين توالي ثابت كرد كه قطعه تکثير و کلون شده همان PPARg1 cDNA مي باشد. cDNA اين ژن شامل ۱۴۲۸ جفت باز مي باشد.