سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیمین مهدی پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده پرستاری و مامایی، کرمان
افسر فرود – عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده پرستاری و مامایی، کرمان

چکیده:

پیشرفت های اخیر در کلون سازی، امیدهای جدیدی را در درمان بیماری ها ایجاد کرده است. اما این تکنولوژی با سوالات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی ، مذهبی و اخلاقی در سراسر جهان همراه است. سازمان های بین المللی و دلوت ها در زمینه تاثیر کلون سازی روی سلامت انسان، شان و حقوق انسان نگران شدند، به همین دلیل تعدادی از موسسات راه حل ها، پروتکل ها و مواضعی را در مقابل این نگرانی اتخاذ کردند. تعدادی از کشورها و سازمان های ملی و بین المللی، موضع مخالفت شدیدی را در مقابل کلون سازی تولید مثل انسان اتخاذ کرده اند. نظر غالب در موردسازی انسان اساسا طرفداری از کلون سازی سلول ها و بافت ها به دلایل درمانی و مخالفت باکلون سازی تولید مثل است. این مقاله تعدادی از مهم ترین نظرات در ارتباط باکلون سازی انسان و موضع دولت ها و سازمان های بین المللی را به شکل اجمالی ارائه می کند.