مقاله کليرسل آدنوكارسينوماي دهانه رحم بدون سابقه تماس با دي اتيل استيل بسترول در دوران جنيني: گزارش دو مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: کليرسل آدنوكارسينوماي دهانه رحم بدون سابقه تماس با دي اتيل استيل بسترول در دوران جنيني: گزارش دو مورد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدنوكارسينوم سلول شفاف
مقاله دي اتيل استيل بسترول
مقاله ويروس پاپيلوماي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آدنوكارسينوماي سلول شفاف اوليه سرويكس معمولا در زنان با سابقه تماس با دي اتيل استيل بسترول در دوران جنيني ديده مي شود. ما در اين گزارش به شرح دو مورد از آدنوكارسينوم سلول شفاف دهانه رحم بدون تاريخچه تماس با دي اتيل استيل بسترول در زندگي داخل رحمي مي پردازيم.
معرفي بيمار: مورد اول يك خانم ۱۴ ساله بود كه با شكايت خونريزي واژينال بدون درد مراجعه كرده بود. در پاپ اسمير سلول هاي آتيپيك داشت و در معاينه يك تومور خونريزي دهنده ۱٫۵ cm در واژن ديده شد كه در بيوپسي آن آدنوكارسينوم سلول شفاف اوليه سرويكس گزارش شد. (مرحلهIb ) مورد دوم بيمار ۲۳ ساله كه با شكايت خونريزي بدون درد واژينال مراجعه كرده و نتيجه بيوپسي، آدنوكارسينوم سلول شفاف اوليه سرويكس (مرحلهIIb ) بود. هر دو بيمار سابقه اي از قرار گرفتن در معرض دي اتيل استيل بسترول را نداشتند. يكي از بيماران تحت راديکال هيسترکتومي شکمي با لنفادنكتومي سيستماتيک لگن قرار گرفت و ديگري نيز تحت پرتو درماني خارجي و براکي تراپي قرار گرفت. هيچ عود يا متاستاز بعد از پي گيري از ۱۸ ماه در يک مورد و ۲۴ ماه در مورد ديگر وجود نداشت. نتيجه گيري: ابتلا به آدنوکارسينوم سلول شفاف در مواجهه با خونريزي واژينال غيرطبيعي در دختران جوان بايد مورد ظن پزشک باشد. اين بيماري در سنين نوجواني و جواني بيشتر ديده مي شود و ممکن است مواجهه با دي اتيل استيل بسترول در تاريخچه ذکر نشود.