سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثریا جهانبازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه- کارشناسی علوم تجربی-
سوسن نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه- دانشجوی دکترای رسوب شناسی آموزش و پرو

چکیده:

گلوکونیت کانی سیلیکاته غنی از آهن و پتاسیم ریز بلور بوده و فراوانترین سیلیکات آهن دار نهشته های آهن رسوبی است. گلوکونیت یک کانی ایتژن است که فقط در محیط های دریایی تشکیل می شود و بعضی از گلوکونیت ها نیز از محل خود انتقال یافته و یا در معرض حمل و نقل مجدد قرار گرفته اند. در مورد منشا گلوکونیت چنین می توان نتیجه گرفت که تشکیل گلوکونیت در محیط های دریایی بصورت دیا ژنتیک و از تغییر ترکیبات اولیه صورت می گیرد. پس از عملکرد فاز کوهزایی اتریشین بین کرتاسه زیرین تا بالایی که آثار آن در برخی از نواحی ایران مرکزی بصورت پدیده های آتش فشانی و تغییرات فاحشرسوب گذاری ملاحظه می گردد. اصولا آغاز این دوره با رسوبگذاری کربناته تخریبی و مخصوصا رسوبات ماسه سنگ آهکی گلوکونی دار مشهود است چنین پدیده ای در نواحی جنوب – جنوب شرقی و شمال شرقی اصفهان ملاحظه می شود. این کانی به علت وجود مکقدار زیادی در بعضی از رسوبات (ماسه های سبز) و نیز به علت شرایط خاص تشکیل آن می تواند نه تنها از نظر استفاده صنعتی بلکه از نظر شناسایی بعضی پدیده ها ی مهم زمین شناسی در دورانهای مختلف راهنمای خوبی برای زمین شناسان به خصوص رسوب شناسان باشد.