سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
آرزو مومن – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

یک توری براگ با غیرخطیت کر متناوب می تواند به عنوان محدودکننده اپتیکی وکلید اپتیکی به کاررود . دراین کار یک توری براگ یک بعدی که در نصف طولش غیرخطیت تناوبی وجود دارد پیشنهاد می شود . این ساختار وقتی که نور از بخش خطی به توری تابانده می شود به عنوان کلید اپتیکی دوپایا عمل می کند . دستگاه مورد نظر وقتی نور از بخش غیرخطی اعمال می شود رفتار متفاوتی دارد