سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید صفری – شرکت برق منطقه ای فارس شیراز، ایران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی جهت کلیدزنی خازنهای سیستم توزیع، با در نظر داشتن عدم قطعیت در مقادیر پیش بینی شده بار، ارائه شده است. روش مذکور که از توابع عضویت فازی کمک می گیرد،قادر است که الگوی کلیدزنی بهینه را به نحوی ارائه نماید که علاوه بر حداقل نمودن تلفات سیستم، ولتاژ تمامی گره ها را نیز در حدود مجاز حفظ نماید. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی بر روی یک سیستم نمونه حاکی از آن است که روش مذکور به خوبی عدم قطعیت در مقادیر بار را درمحاسبات لحاظ می نماید لذا در یک سیستم واقعی می تواند نسبت به روشهای متداول الگوی کلیدزنی مناسبتری ارائه کند.