سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید قاری – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدایران

چکیده:

امروزه ایده بازار برق افق تازه ای را برای صنعت برق در کشورمان در پیش روی کارشناسان و صاحبنظران این صنعت گشوده است .
موضوع بازار برق و پیامدهای آن از دیر باز د ر کشورهای پیشرفته دنیا پیاده سازی و به مورد اجرا درآمده است، اکنون لازم است تا منابع معتبر علمی و تجربی جهان را بکاویم و یافته های خود را با آن در چهارچوبی خاص ترکیب نمائیم و با در نظر گرفتن این مساله که دنیای امروزی گام به سوی اتوماسیون پیشرفته و بهره گرف تن از نیروی ارزان ،دقیق و خستگی ناپذیر دیجیتالی
در مقایسه با نیروی گران ونامطمئن انسانی نهاده لزوم اجرای پروژه هایی به این سبک مس جل می شود، این کار امکان پذیر نیست مگر با گردآوری و ساماندهی دانش فرهیختگان این صنعت تا بوسیله آن فردای برق را رقم بزنیم آنچنان که بایسته و شایسته است . پر واضح است که ایجاد رقابت بین شرکتهای توزیع در ارائه برق پایدار ارزان و درازمدت و ایجاد امکان انتخاب برای مشترکین امریست اجتناب ناپذیر ، یکی از راههای رسیدن به اهداف فوق پایین آوردن تلفات در توزیع است و یکی از راههای پائین آوردن تلفات در توزیع بالانس نمودن بار ترانسفورماتورهاست .
دراین مقاله به روشی نو در خصوص اتوماسیون بالانس بار ترانسفورماتورهای توزیع، می پردازیم .