مقاله کمال، گمال، همال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: کمال، گمال، همال
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله کمال
مقاله گمال
مقاله کماله ديو
مقاله همال
مقاله هماميل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالمير تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه کمال يا شکل ديگر آن گمال از واژه هاي کهن زبان فارسي است که در فرهنگهاي معتبر و رايج امروز نيامده است. اين نيامدن، موجب شده است با واژه همال، که در نگارش، شکلي نزديک بدان دارد، يکسان پنداشته شود و در متوني که اين واژه به کار رفته، کمال يا گمال به همال تغيير يابد و چون مفهوم مناسبي نداشته است، معني ديگري براي همال تعيين کرده اند. در اين مقاله با بررسي نمونه هايي از بدخواني متون کهن بويژه نسخه هاي شاهنامه، پيشنهاد شده است به جاي ضبط همال، شکل مناسب آن کمال يا گمال جاي گيرد تا هم معني و ارزش بيتهاي شاهنامه روشنتر، و هم واژه کمال يا گمال احيا شود.