مقاله کمال گرايي و سلامت جسماني: اثر واسطه اي عواطف مثبت و منفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: کمال گرايي و سلامت جسماني: اثر واسطه اي عواطف مثبت و منفي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرايي
مقاله عواطف مثبت و منفي
مقاله سلامت جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي بخشي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي نسب علي اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف مطالعه اثر واسطه اي عواطف مثبت و منفي در رابطه بين ابعاد کمال گرايي (خودمحور، ديگر محور و جامعه محور) با سلامت جسماني، يک گروه نمونه از جمعيت عمومي شامل ۲۳۴ داوطلب (۱۳۱ زن، ۱۰۳ مرد) مقياس کمال گرايي چند بعدي تهران (بشارت، ۱۳۸۶)، فهرست عواطف مثبت و منفي (واتسون، کلارک و تلگن، ۱۹۸۸) و مقياس سلامت جسماني (مولنار، رکر، کالپ، ساداوا و داک کورويل، ۲۰۰۶) را تکميل کردند. نتايج تحليل مسير نشان دادند که کمال گرايي خودمحور و ديگر محور به واسطه عواطف مثبت و منفي در دو جهت متضاد بر سلامت جسماني تاثير مي گذارند. عواطف مثبت و منفي در رابطه بين کمال گرايي جامعه محور و سلامت جسماني نقش واسطه اي معنادار نداشتند. در رابطه بين ابعاد کمال گرايي با سلامت جسماني اثر واسطه اي عواطف منفي (R2=0.44) بيشتر از اثر واسطه اي عواطف مثبت (R2=0.44) بود.