سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شراره سلماسی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با کاربرد ورقهای نازک در اعضای سازه های فولادی، پیشگویی کمانش موضعی این اعضاء ا همیت بسیاری یافته است.نمون ههایی از اعضای جدار نازک در پلهای معلق، به شکل مقاطع جعبه ای و I شکل در عرشه پلها و ایستگاههای نیرو بکار برده م یشوند. کاربرد زیاد اعضای نورد سرد نیز باعث شده، نیاز به تحقیقات در مورد کمانش موضعی بیشتر شود.در این مقاله ،کمانش مو ضعی ورقهای مستطیلی که در اثر خوردگی دچار کاهش ضخامت شده اند، مورد بررسی قرارمی گیرد . برای محاسبه بارهای کمانش موضعی الاستیک این ورقها با شرایط مرزی مختلف، از روش نوارهای محدوداستفاده می شود. درآنالیز نوار محدود، توابع C1 به عنوان توابع درونیابی طولی برای غلبه بر ناپیوستگی توابع ارتعاش تیردر محل تغییر ناگهانی ضخامت انتخاب می شوند. نتایج عددی به شکل نمودارهایی از نسبت بار کمانشی در مقابل نسبت سطح خوردگی برای چند نمونه خوردگی متفاوت ارائه می گردند.