سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین شوکتی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
امین محب خواه – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

برای کاهش لاغری جانبی تیرهای لانه زنبوری وافزایش ظرفیت خمشی آنها از مهارهای جانبی در تراز بال فشاری استفاده می شود. طراحی این مهاریها به تشخیص مقادیر بهینه سختی آنها ارتباط پیدا می کند. در مقاله حاضر نیمرخهای لانه زنبوری تحت اثر خمش خالص در حالی که یک مهار الاستیک در وسط دهانه دارند مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفتند . سختی بهینه مهارهای جانبی برای سه نوع نیمرخ با طولهای مختلف و در رفتارهای الاستیک و غیر الاستیک شکل معمولی نسبت به تیر های لانه زنبوری I استخراج ومعرفی شدند. از نتایج بدست آمده معلوم گشت که در نیمرخهای رایج پارامتر سختی بهینه بطور متوسط ۵% کوچکتر است