سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین محب خواه – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

کمانش جانبی – پیچشی یکی از حالت های عدم پایداری تیرهای فولادی است که در صورت لاغر بودن تیر در راستای خارج از صفحه آن اتفاق می افتد. در صورت متغیر بودن لنگر خمشی در طول تیر، لنگر بحرانی آن بیشتر از حالتی خواهدبود که تیر تحت خمش خالص باشد. به عبارت دیگر، مقدار ضریب گرادیان خمشی همیشه بزرگتر ازواحد نیست. تا کنون تاثیر ناپیوستگی های موجود در مقطع عرضی تیرها بر روی ضریب گرادیان خمشی بررسی نشده و معلوم نیست که آیا می توان ضریب Cb توصیه شده توسط آیین نامه AISC را در مورد این قبیل تیرها مانند تیرهای لانه زنبوری نیز بکار برد یا خیر. در این مقاله با استفاده از نرم افزار ANSYS یک مدل اجزاء محدود سه بعدی به منظور تحلیل کمانش غیر خطی تیرهای لانه زنبوری و بررسی تاثیر لاغری آنها بر ضریب گرادیان خمشی توسه داده می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب Cbداده شده توسط AISC-LRFD برای حالت های در نظر گرفته شده در این مقاله که در آنها تیرهای لانه زنبوری بصورت غیر ارتجاعی کمانش می کنند صحیح نیست. از این رو، بجای استفاده از یک ضریب ثابت Cb در هر حالت، معادلات متناوبی برای محاسبه ضریبCb در هر یک از حالت ها بر اساس ضریب لاغری تیرهای لانه زنبوری پیشنهاد می گردد.