سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هومان رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله مطالعه پارامتریک بر روی کمانش صفحات مستطیل شکل ساخته شده از مصالح ارتوتروپیک انجام گرفته‌ است. نتایج بدست آمده قابل استفاده برای صفحات ارتوتروپیک همگن، صفحات مسلح شده با سخت کننده‌ها، صفحات موج‌دار و صفحات کمپوزیت چند لایه‌ای می‌باشد. صفحات مورد بررسی تحت بار یکنواخت فشاری و تکیه‌گاه‌های ساده در لبه‌های بارگذاری شده می‌باشند. دو لبه بارگذاری نشده دیگر دارای گیرداری ارتجاعی در مقابل چرخش هستند. بررسی پارامتریک اثرات خصوصیات ارتوتروپیک مصالح صفحه، نسبت ابعاد صفحه (طول به عرض) و مقدارگیرداری لبه‌ها بر روی رفتار کمانشی صفحه انجام گردیده است. با حل معادله حاکم بر خیز این چنین صفحات، دیاگرام‌های تعیین بار کمانشی به صورت تابعی از نسبت ابعاد صفحه رسم شدند. جهت تسریع محاسبات می‌توان از دیاگرام‌های ترسیم شده بهره جست.