سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی محمدشریفی – دانشجوی ارشد معماری سازه ، کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکب
حسین حسینی تودشکی – عضو هیات علمی استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در ترمیم پانل های فازی صدمه دیده در سازه های هوایی، فضایی، دریایی و خودروسازی یکی از روشهای نوین و پرکاربرد مورد استفاده در صنعت، ترمیم به کمک وصله های فلزی یا کامپوزیتی می باشد. البته نوع اتصال وصله به سازه خود دارای روشهای متعددی است که مزایا و معایب دو روش پرکاربرد اتصال مکانیکی و اتصال به کمک چسب درجای خود توضیح داده خواهد شد. بررسی های گسترده ای در زمینه شکست اینگونه سازه ها پس از اعمال ترمیم انجام گرفته است ولی تحقیقات چندانی برروی رفتار کمانشی آنها منتشر نگردیده است در این مقاله سعی می گردد تحلیل پارامتریک کمانش مقدار ویژه برروی یک ورق آلومینیومی ترک دار ترمیم شده به کمک وصله کامپوزیتی انجام گیرد. از میان پارامترهای موثر بر کمانش مقدار ویژه اینگونه سازه ها، تاثیر طول ترک، ضخامت لایه چسب و وصله کامپوزیتی و برخی پارامترهای دیگر برروی استحکام کمانشی و بارحدی کمانش مقدار ویژه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت سعی می گردد با مطالعه تاثیر هریک از پارامترهای مذکور و با توجه به مشخصات ترک و ابعاد ورق صدمه دیده مقادی بهینه ای برای وصله ارائه گردد تا علاوه برافزایش استحکام کمانشی سازه، حداقل متریال و زمان لازم برای ترمیم به دست آید.