مقاله کمانش موضعي صفحات ارتوتروپيک بر روي انواع تکيه گاه داخلي الاستيک به روش نوار محدود اسپلاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير) از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: کمانش موضعي صفحات ارتوتروپيک بر روي انواع تکيه گاه داخلي الاستيک به روش نوار محدود اسپلاين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمانش موضعي
مقاله صفحات ارتوتروپيک
مقاله تکيه گاه الاستيک
مقاله روش نوار محدود اسپلاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: ازهري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طراحي سازه ها بررسي پايداري ورق هاي نازک تحت فشار همواره در از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. با توجه به مشکلات حاکم بر حل دقيق معادلات ديفرانسيل مربوط به تحليل پايداري ورق ها، از روش هاي حل عددي استفاده مي شود. يکي از روش هاي عددي روش نوار محدود اسپلاين مي باشد. انواع تکيه گاه هي داخلي الاستيک را مي توان با استفاده از مدل فنر الاستيک در اين روش اعمال نمود. در اين مقاله با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين و همچنين معادلات پايداري صفحات برنامه اي کامپيوتري تنظيم شد که، توانايي مدل کردن انواع تکيه گاه الاستيک و حل مساله پايداري اين صفحات را دارد. کمانش موضعي صفحات ارتوتروپيک بر روي انواع تکيه گاه هاي داخلي الاستيک بررسي و صحت و دقت روش با روش هاي ديگر مقايسه مي شود. در اين روش همانند ساير روش هاي نوار محدود، از ميزان هم گرايي مطلوبي برخوردار است. تاثير پارامترهاي موثر بر روي ضريب کمانش موضعي ورق مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نتايج به دست آمده، مي توان محل مناسبي را براي قرار دادن نوع خاصي از تکيه گاه الاستيک با سختي مشخص، جهت رسيدن به مقادير بالاتري از ضرايب کمانش و افزايش پايداري ورق براي بارگذاري داخل صفحه پيشنهاد نمود.