مقاله کمانش پوسته هاي استوانه اي با گشودگي شبه بيضوي تحت فشار محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: کمانش پوسته هاي استوانه اي با گشودگي شبه بيضوي تحت فشار محوري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمانش
مقاله پوسته هاي استوانه اي
مقاله گشودگي شبه بيضوي
مقاله روش اجزاي محدود
مقاله روش تجربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده رخي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک چگونگي تاثير گشودگي روي ظرفيت تحمل بار و رفتار کمانش پوسته هاي استوانه اي يک مساله اساسي در طراحي اجزاي سازه هاي به کار رفته در اتومبيل ها، هواپيما ها و نيز سازه هاي دريايي مي باشد. در اين مقاله شبيه سازي و تحليل پوسته هاي استوانه اي فولادي با طول هاي متفاوت، شامل گشودگي شبه بيضوي، تحت بار فشاري محوري با استفاده از روش عددي اجزاي محدود انجام شده و تاثير اندازه و زاويه گشودگي و نسبت طول به قطر در رفتار کمانش و پس کمانش پوسته هاي استوانه اي بررسي شده است. هم چنين براي چندين نمونه، آزمايش کمانش توسط يک دستگاه سرو هيدروليک INSTRON 8802 انجام شد و نتايج به دست آمده از آزمايش هاي تجربي با نتايج عددي مقايسه شدند. مطابقت بسيار خوبي بين نتايج به دست آمده از شبيه سازي عددي و نتايج تجربي مشاهده گرديد. در نهايت با توجه به نتايج تجربي و عددي روابطي براي يافتن بار کمانش اين گونه سازه ها ارايه شده است.