سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین پور عبدالهی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – دانشکده بهداشت و تغذیه

چکیده:

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی کمبودهای غذایی آهن، ویتامین A و روی در شرایط طبیعی جـزو ۱۰ علـت مرگ و میر از ب یماری ها در کشورهای در حال توسعه می باشند . در وضعیت های اضطراری و زمانی که با وقوع برخی بلایـا یـا جنگ ها مصرف مواد غذایی و کیفیت رژیم آسیب دیده، شیوع این کمبود ها افزایش می یابد . در بحران های غذایی هـر چنـد کمبود پروتئین – انرژی همراه با افزایش خطر مرگ و میر همراه است، اما در گروههای آسیب پذیر از نظر بیماری زای ی و مرگ و میر اهمیت ویتامین ها و مواد معدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته . از طرفی در نا امنی شدید غذایی بـا وجـود اینکـه ممکـن است خانواده ها مقادیری غذا دریافت و مصرف کنند، اما این رژیم ها بطور اتوماتیک از نظر ویتامین هـا و مـواد معـدنی کـافی نخواهند بود . در جریان بحران ها مصرف اقلام غذاهایی که از نظر میکرونوترنیت ها غنی هستند، مانند سبزیجات برگ سبز کـه منابعی از آهن، ویتامین A ، اسید فولیک، کلسیم و سایر مواد معدنی نادر هستند کاهش مـی یابـد . عـلاوه بـر ایـن بـا کـاهش سیستم ایمنی افراد بی خانمان آنها مستعد ابتلاء به اختلالاتی مانند وبا، تیفوئید، تیفوس، دیفتری و مالاریا می شوند . البته خود کمبود های کلیدی میکرونوترنیت ها باعث بدتر شدن و تسریع در این وضعیت هـا مـی شـوند . هـر چنـد تـداخل کمبودهـای میکرونوترنیت ها با این بیماری ها بسیار پیچیده می باشد . بر اساس گزارشات موجـود در بلایـا انـواع متفـاوتی از سـوء تغذیـه میکرونوترنیت ها مانند آنمی فقر آهن، گواتر، گزروفتالمیا، استوماتیت آنگولار، بری بری، پلاگـر و عیـب و نقـص هـای سیـستم عصبی در میان پناهندگان دیده می شوند . در پاسخ به شرایط اضطراری و مداخل ه به منظور پیشگیری از کمبود میکرونوترنیـت ها، راه حل های اساسی از طریق ایجاد تنوع در غذاهای ارائه شده، تدارک دیدن سبزیجات و میوه جات و یک استراتژی عملـی استفاده از مخلوط های غلات غنی شده در جیره های غذایی جمعیت وابسته به غذا است . و به عنوان یک گزینه طولانی مـ دت توصیه به خانواده ها برای کاشتن باغچه های خانگی با هدف رسیدن به خودکفائی . ضمناً لازم است از طریق آموزشهای رسمی و غیر رسمی آگاهی عموم درباره میکرونوترنیت ها افزایش یابد . نتیجه گیری : کمبود ریزمغذی ها اکثراً در جمعیت پناهنده و بحران زده دیـده مـی شـوند . ایـن ک مبودهـا شـامل مـواردی از کمبودهای آهن علاوه بر این، ویتامین C ، اسیدفولیک ، ید و تیامین می باشند که اغلب اینها در شرایط طبیعی و غیر اضـطراری دیده نمی شوند و بسیاری از بیماریهای عفونی مانند سرخک ، اسهال به دلیل مختل کردن جذب موادمغذی سوء تغذیـه هـا را افزایش می دهن د . بنابراین کنترل این اختلالات از طریق اقدامات بهداشتی با اهمیت می باشد . در جیره های عمومی مردم نیز تدارک دیدن غذاهای مخلوط غنی شده با ریز مغذی ها بطور موفقیت آمیزی در شرایط اضطراری کمبود میکرونوترینـت هـا را کنترل و پیشگیری خواهند کرد .