مقاله کميت نمايي نشانه جمع «– ها» در فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جستارهاي زباني از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: کميت نمايي نشانه جمع «– ها» در فارسي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان واژه
مقاله سور
مقاله دامنه
مقاله مشخصه قوي
مقاله عبارت استفهامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قديري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضمن معرفي آراء دستورنويسان و زبان شناسان در مورد تکواژ جمع «– ها»، زمان واژه هاي جمع زبان فارسي را به دو گروه تقسيم مي کنيم. در ادامه، ضمن تمرکز بر زمان واژه هاي داراي نشانه جمع «– ها»، ابتدا با استفاده از تعامل ميان اين گروه از زمان واژه ها، از يک سو با سورها، و از سوي ديگر با عبارات استفهامي، نشان خواهيم داد که نشانه جمع «– ها» به زمان واژه ميزبان خود ويژگي گروه هاي سور را مي بخشد. سپس ساختاري را براي گروه هاي سور در زبان فارسي پيشنهاد مي کنيم که در آن هسته اسمي زمان واژه که داراي مشخصه قوي [+ سور] است، بايد در حرکت چرخه اي خود ضمن عبور از هسته گروه شمار به هسته گروه سور متصل شود و اين مشخصه قوي خود را در نحو آشکار بازبيني کند. اين توصيف جديد از نشانه جمع «-ها» در چارچوب نظريه کمينه گرا و باتوجه به اصول دستور جهاني ارايه مي شود.