مقاله کمينه سازي حداکثر ديرکرد کارها در مساله زمانبندي جريان کارگاهي جايگشتي دوباره وارد شونده چند ماشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۸۰ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: کمينه سازي حداکثر ديرکرد کارها در مساله زمانبندي جريان کارگاهي جايگشتي دوباره وارد شونده چند ماشينه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمانبندي
مقاله جريان كارگاهي جايگشتي دوباره واردشونده
مقاله حداکثر ديرکرد کارها
مقاله الگوريتم هاي فراابتکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي مائده
جناب آقای / سرکار خانم: جولاي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مساله زمانبندي جريان کارگاهي جايگشتي دوباره وارد شونده با هدف کمينه سازي حداکثر ديرکرد کارها مورد بررسي قرار مي گيرد. محيط جريان کارگاهي دوباره وارد شونده (RFS) همان جريان کارگاهي است با اين تفاوت که کارها، ماشين هاي مشخصي را بيش از يک بار ملاقات مي کنند. در نوع RFS، اگر ترتيب کار روي هر ماشين در هر سطح يکسان باشد، به چنين مسايلي، مساله جريان کارگاهي جايگشتي دوباره وارد شونده  (RPFS)عنوان مي گردد. در اين مقاله، ابتدا مدل رياضي مساله کمينه سازي حداکثر ديرکرد کارها در RPFS چند ماشينه، توسعه داده مي شود. براي حل اين مساله، سه الگوريتم فراابتکاري مبتني بر الگوريتم ژنتيک، شبيه سازي تبريد و جستجوي ممنوع طراحي و بکار گرفته مي شود. الگوريتم هاي فراابتکاري همچنين با حل هاي بهينه ايجاد شده توسط رويکرد برنامه ريزي عدد صحيح مقايسه مي گردند. نتايج آزمايشي نشان مي دهد که الگوريتم ژنتيک در اکثر موارد کارايي بهتري نسبت به الگوريتم هاي تست شده ديگر دارد.