سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان ناوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه شهید بهشتی
امید کاوه ای – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه شهید بهشتی
پویا اسدی – واحد علوم و تحقیقات حصارک

چکیده:

در این مقاله کمپرسور ٢-۴ بسیار سریعی را معرفی نمودهایم.با توجه به این موضوع که کوچکسازی به حد تکنولوژی خود نزدیک شده است ارائه راهکارها و استفاده از معماریهای جدید بسیار مهم میباشد. در طراحی این کمپرسور با ترکیب کردن مدارات مدولتاژ و جریان و استفاده بهینه از مزایای هرکدام، توانستهایم سرعت را نسبت به طراحیهای گذشته افزایش دهیم. تمامی شبیهسازیهای با مدل BSIMv3و تکنولوژی ٠,٢٥ میکرومتر با نرمافزارهای HSpice و CosMos-Scope تحلیل دادهها ) صورت گرفته است. الگویهای ورودی به مدل شبیهسازی نیز توسط Matlab تولید و اعمال شدهاند. طبق شبیهسازیها، مدار ارائه شده حداقل (در ولتاژ ١,٢ ولت) (بیش از) ١٠ % و حداکثر (در ولتاژ ٣,٥ ولت) (بیش از) ٢١ % بهبود در سرعت ایجاد نموده است. از نظر تعداد ترانزیستور مصرفی نیز، طرح پیشنهادی بهبودی معادل ٢٠ % را بوجود آورده است