سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسفعلی عابدینی –
یوسف قدیمی –
عبدالحسین پری زنگنه –

چکیده:

در این مقاله به دنبال اجرای پروژه مطالعات کمیت و کیفیت آلودگی هوای ناشی از صنایع بزرگ استان زنجان که در دو فاز (۱۳۷۳ و ۱۳۷۵) با همکاری دانشگاه زنجان و سازمان محیط زیست استان زنجان به اجرا در آمد. آلودگیهای ناشی از صنایع بزرگ استان مورد بحث قرار گرفته است. در این کار بعد از جمع آوری اطلاعات لازم و تجزیه و تحلیل آنها ابتدا روشی جهت دسته بندی صنایع بزرگ آلوده کننده هوا ارائه و صنایع بزرگ انتخاب گردیده است. در مرحله دوم سنجش اندازه گیری محیطی انجام و در مرحله نهایی با توجه به پارامترهای محیطی مثل اقلیم منطقه، کیمت و کیفیت آلودگی صنایع با بکار بردن مدلهای پخش آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج عددی بدست آورده شده است.