سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامیار سعیدی ایلخچی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
عباس قاسم پور اردکانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
علیرضا بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی تقویت کننده های فیبر نوری رامان کمینه سازی اعوجاج های طیف بهره است. در این مقاله ما برای مدل سازی تقویت کننده فیبر نوری با ورودی طیف پیوسته از روش ممان استفاده کرده و برای کمینه سازی اعوجاج ها از تلفیق الگوریتم ژنتیک با ممان استفاده کرده ایم. روش ارائه شده را در مورد یک تقویت کننده فیبر نوری رامان به طول ۲۵ کیلومتر و پهنای باند ۵۰ نانومتر بکار بسته و توسط ۱۵ پمپ بهره بیش از ۲ دسی بل و اعوجاج های کمتر از ۰/۰۷ دسی بل بدست آورده ایم.