سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر جعفری حاج آقا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تر
سیدحسام ذگردی – دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، مسأله زمان بندی تولید کارگاهی انعطافپذیر با ماشین های موازی در هر مرحله، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . تابع هدف کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل کارها می باشد . این مسأله ترکیبی از دو مسأله سنتی تولید کارگاهی و ماشین های موازی است که از وجود ماشین های موازی در مسأله تولید کارگاهی انعطاف پذیر به صورت یک نوع انعطاف پذیری استفاده شده است . در این مسأله، سیستم تولیدی از چندین مرحله تشکیل شده است که در هر مرحله یک یا چندین ماشین موازی وجود دارد و هر کار با توجه به مسیر ساخت از قبل تعیین شده خود، از این مراحل عبور می کند . از این انعطافپذیری ها میتوان برای افزایش تولید، رفع مشکل گلوگاهی و یا به صورت یک مزیت رقابتی در محیط های اقتصادی استفاده کرد .در این مقاله , یک مدل ریاضی برای این مسأله توسعه داده شده است . به علت پیچیدگی مسأله یک الگوریتم ابتکاری(HEU) بر مبنای قواعد اولویت بندی پیشنهاد داده ایم . ارزیابی عملکرد الگوریتم ابتکاری نسبت به یک الگوریتم موجود در ادبیات کارایی این الگوریتم را تأیید می کند . کاهش میانگین زمان حل و ساختار منعطف از مزیت های الگوریتم ابتکاری است