سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت
بهناز محیطی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

صنعت نساجی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب بوده که بهعلت تنوع روشهای تولید فاضلابهایی با کمیت و کیفیت بسیار متفاوت تولید می کنند. مهمترین مراحل تولید کننده فاضلاب د ر صنعت نساجی شامل آهارگیری، سفید گری، شستشو، مرسریزاسیون، رنگرزی، چاپ است.