سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمها
محمد میرزایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد ؟؟؟ در مسائل کارگاه جریان دو ماشینی مورد بحث قرار گرفته است . مزیت این تابع هدف . نسبت به تابع هدف کمینه سازی مجموع زودکرد و دیرکرد (ET) پراکندگی کمتر آن است . این تابع توسط محققینی برای n کار و m ماشین مورد بررسی قرار گرفته ولی الگوریتم ارائه شده در مسائل بزرگ به دلیل محدودیت قضیه ها از کارایی مناسبی برخوردار نیست . ارایه قضایای مناسب و کارا در این مقاله موجب شده است که الگوریتم ارایه شده به مراتب بهتر از الگوریتم ؟؟؟ برای مسائل کارگاه جریان با n کار و m ماشین باشد .
تعداد ۳۸۰ مساله در ابعاد مختلف طراحی شده و بیش از ۸۲ درصد مسائل به جواب بهینه رسیده اند که نشان دهنده کارایی بالای الگوریتم ارایه شده است .