سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی علومی بایگی – دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای خراسان با حمایت واحد تحقیقات شرکت توزی
مصطفی رجبی مشهدی – دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای خراسان با حمایت واحد تحقیقات شرکت توزی
حمید موسوی – دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای خراسان با حمایت واحد تحقیقات شرکت توزی
غلامرضا غلامی زه آب – دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای خراسان با حمایت واحد تحقیقات شرکت توزی

چکیده:

یکی از وظایف آتی شرکتهای توزیع پس از راه اندازی بازار خرده فروشی خرید انرژی الکتریکی مورد نیاز محدوده خود از بازار عمده فروشی یا برق منطقه ای است . انرژی الکتریکی مورد نیاز هر شرکت بایداز بازار برق خریداری شود و خریدار بابت خرید برق باید هزینه های مربوطه که عبارتند از قدرت درخواستی، انرژی مصرف و جریمه آزمون ناموفق مصرف را پرداخت نماید. پروسه خرید بدین صورت است که خریداران برق مورد نیاز خود را روز قبل از مصرف پیش بینی نموده و برای بازار برق ارسال می نمایند. روشهای بسیاری برای پیش بینی نیاز مصرف وجود دارد. پیش بینی نادرست نیاز مصرف باعث افزایش هزینه خرید انرژی الکتریکی می گردد. در این مقاله یک الگوریتم ابتکاری و کاربردی ارائه شده است که با اعمال آن به برنامه پیش بینی نیاز مصرف منجر به کاهش جریمه آزمون ناموفق مصرف و هزینه های قدرت درخواستی خواهد شد. الگوریتم ارائه شده بازه مجاز و بهینه خطا را شناسایی نموده و با توجه به این بازه پیش بینی اولیه را بگونه ای تصحیح می نماید که احتمال افزایش متوسط قدر مطلق خطا ازحد مجاز کاهش یابد. در این مقاله الگوریتم پیشنهادی به شبکه برق خراسان به عنوان یک شرکت خریدار اعمال شده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این الگوریتم هزینه متوسط خرید برق را کمینه خواهد نمود.