سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
الهه زلقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،گروه علوم محیط زیست،
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)

چکیده:
اهواز ، با جمعیتی در حدود ۹۶۹۸۴۳نفر در جنوب غربی ایران واقع شده است .که یکی از هفت کلان شهر آلوده ایران است و میزان آلودگی هوا در این شهر روزبه‌روز افزایش یافته و شدیدتر می‌شود. از آنجا که اثرات بهداشتی آلودگی هوا به صورت علمی در این شهر بررسی نگردیده است در این مطالعه سعی شده است میزان اثرات بهداشتی آلاینده ازن شهر اهواز در سال ۱۳۸۹ مطالعه گردد. لذا در این تحقیق به تعیین تعداد موارد مرگ (Mortality)و ابتلا (بیماری) (Morbidity)منتسب به ازن با استفاده از مدل AIR Q پرداخته ایم . بزرگترین راه ورود ازن به بدن عمدتا از طریق تنفس است. این آلاینده تابستانه باعث ایجاد مشکلات تنفسی ، کاهش توان شش ها ، آسم ، سوزش چشم ها ، گرفتگی بینی ، کاهش ایمنی بدن در مقابل ابتلا به سرما خوردگی و سایر بیماریها و پیری زود رس در بافت شش ها میگردد. نتایج بررسی ها در شهر اهواز نشان داد که تجمعی کل تعداد موارد مرگ ناشی از ازن ۲۷۶ نفر در سال ۱۳۸۹ بوده است (که خوشبختانه این تعداد فوتی نسبت به سال گذشته ۸۲ نفر کاهش یافته است ) . تجمعی تعداد موارد مرگ قلبی عروقی منتسب به ازن ۱۱۸ نفر(که نسبت به سال گذشته ۳۵ نفر تقریبا معادل ۰٫۷۳ % کاهش یافته است) بوده است . حدود ۸۳ درصد از کل مرگ های قلبی عروقی ناشی از ازن در روزهایی به وقوع پیوسته که غلظت ازن از g/m3μ ۱۱۰ در متر مکعب تجاوز ننموده است. تجمعی تعداد موارد مرگ تنفسی منتسب به ازن ۳۱ نفر(نسبت به سال گذشته ۹ نفر کاهش داشته است ) . بوده است . تعداد موارد تجمعی مراجعه در اثر بیماری مزمن انسداد ریوی ۳۵ نفر( ۱۰ نفر کاهش نسبت به سال گذشته ) بوده است . همچنین بررسی ها نشان داد که آلاینده ازن بیشترین تاثیر را بر مرگ قلبی دارد( زیرا به طور کلی ۴۲% از کل مرگ منتسب به ازن مربوط به مرگ قلبی و ۱۱ % مربوط به مرگ تنفسی بوده است ) . مطالعات نشان داد که از مجموع مرگ های تفسی و قلبی در شهر اهواز ۲٫۱ % به مرگ قلبی منتسب به ازن ، ۰٫۵۶% به مرگ تنفسی منتسب به ازن اختصاص داشته است .