سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین کاظمی – دانشگاه شاهد
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، روش نوینی جهت طراحی کنترلر نامتمرکز تطبیقی مقاوم بار – فرکانس سیستم های قدرت با پارامترهای ناشناخته ارائه می گردد . در روشهای کنترل نامتمرکز بار – فرکانس، معمولاً اثرات تداخلی بین زیرسیستم ها به عنوان اغتشاش در نظر گرفته می شوند . این عمل منجر به یک کنترلر محافظه کار خواهد شد طوریکه بتواند در بدترین وضعیت، پایداری سیستم کل را حفظ
نماید . به همین جهت و همچنین برای بهبود رفتار سیستم تحت کنترل، در روش پیشنهاد شده در این مقاله اثرات تداخلی ناشی از سایر زیرسیستم ها تخمین زده شده و در اختیار کنترلرهای تطبیقی محلی قرار می گیرند طوریکه اثرات تداخلی به نحو موثری خنثی گردند . در روش پیشنهادی نیازی به ارضای شرط تطابق ۱ ، که فرض اصلی اکثر کارهای گذشته می باشد، وجود ندارد . دیگر خواص مهم کنترلر پیشنهای عباتند از : (۱ نیازی به دانستن پارامترهای سیستم وجود ندارد، (۲ کنترلر پیشنهادی در برابر تغییرات نقاط کار مقاوم می باشد، (۳ فقط اطلاعات ورودی و خروجی زیرسیستمها بصورت محلی مورد نیاز می باشد، (۴ مقاوم بودن سیستم نهایی در برابر تغییرات پارامترها تضمین می شود . نتایج شبیه سازی، رفتار مطلوب سیستم را تحت کنترلر نامتمرکز مذکور حتی در حضور اختلالات پارامتری و اثرات تداخلی شدید، اغتشاشات خارجی و اثرات غیرخطی سیستم نشان می دهد