مقاله کنترلر پيش بين غيرخطي براي راکتور پيوسته ناپايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: کنترلر پيش بين غيرخطي براي راکتور پيوسته ناپايدار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري حلقه بسته
مقاله راکتور همزن دار
مقاله کنترلر پيش بين
مقاله مشاهده گر با بهره بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسارطرقي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رفتار مدار بسته سامانه هاي غير خطي ناپايدار با استفاده از کنترل پيش بين مورد بررسي قرار گرفته است. پايداري سامانه مدار بسته در حضور محدوديت روي ورودي سامانه مطرح شده و قضيه هاي مربوطه بيان شده است. مسئله در دو حالت بررسي شده است. ابتدا فرض شده متغيرهاي حالت در دست است و سپس پايداري در صورت عدم دسترسي به متغيرهاي حالت و استفاده از مشاهده گر بررسي شده است. از آنجا که سرعت همگرايي مشاهده گر در عملکرد سامانه مدار بسته موثر است، در حالت دوم از يک مشاهده گر با بهره بالا استفاده شده و اثر بهره مشاهده گر بر عملکرد سامانه از طريق شبيه سازي نشان داده شده است.