سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
منصور طراح پزوه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهریز،گروه برق ، شهرستان مهریز ، ایران
محمدهادی کریمی تفتی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مهریز ، گروه برق ، شهرستان مهریز ، ایران
علی پهلوان – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد یزد ، گروه برق ، استان یزد ، ایران

چکیده:
این مقاله روش کنترل فازی را برای ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT) در سیستم فتوولتائیک (PV) تحت تغییرات شرایط تابش و دما نشان می دهد. روش کنترل فازی با روش آشفتگی و مزاحمت (P&O) به عنوان گسترده ترین روشمتداول استفاده شده در این زمینه، مقایسه شده است. هردو تکنیک تحلیل و شبیه سازی شده اند. تکنیک فازی کنترل بهتر و قابل اعتمادتری برای این برنامه های کاربردی ارائه می کند