سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن فرخی – دانشگاه اراک ، دانشکده علوم، گروه فیزیک
صابر صراف زاده –

چکیده:

در این مقاله کنترل آشوب در لیزر الکترون آزاد با ویگلر تخت و میدان مغناطیسی محوری مورد بررسی قرار گرفته است. سطح مقطع پوانکاره و نمای لیاپانوف نشان می دهند که می توان با افزودن جمله نوسان کننده کوچکی در مقایسه با میدان مغناطیسی محوری، آشوب را در سیستم کنترل کرد. جمله اختلالی باعث افت نمای لیاپانوف می شود و سطح مقطع پوانکاره نیز الگوی منظمی را نشان می دهد.