سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محسن میرمحمدی – دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
محمدعلی کرمانیها –
بهجت کریمیان – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:
در سالهای اخیر نیاز به تولید عایق های رطوبتی (ایزوگام) روز افزون شده است. از اینرو واحدهای تولیدی زیادی در نقاط مختلف کشور برای رفع این نیاز احداث گردیده است. در روند تولید ایزوگام مواد اولیه (قیر، مازوت و غیره) تا دمای حداکثر ۲۰۰ درجه سانتی گراد گرم می شوند، که این عمل سبب تبخیر ترکیبات آلی موجود در قیر و خارج شدن آنها از دودکش ها می شود. از آنجایی که بیش از ۵۰ نوع ترکیب خطرناک در خروجی این دودکش ها وجود دارد، کنترل و کاهش آنها به منظور حفظ سلامتی کارکنان کارخانجات و مردم امری الزامی به نظر می رسد. در این تحقیق نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی از واحدهای مختلف ایزوگام انجام شده است. نتایج نشان می دهد میانگین غلظت ترکیبات آلی فرار در خروجی دودکش این صنایع حدود ۲/۲ درصد می باشد. روش های مختلفی (سوزاندن، جذب، تصفیه بیولوژیکی، جذب سطحی،تقطیر و غیره) برای کنترل ترکیبات آلی فرار وجود دارد. در این تحقیق از روش سوزاندن برای کنترل ترکیبات آلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد خروجی واحد سوزاننده در حد مطلوب و استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد.