سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد انتظار – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
روشن انتظار – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشکده تبریز
اکبر جعفری – گروه فیزیک دانشکده ارومیه
محمد علی بالکانلو – گروه فیزیک دانشکده ارومیه

چکیده:

دراین مقاله آنتروپی یک سیستم اتمی متشکل ازاتمهای سه ترازی جفت شده نوع – v بررسی شده است فرض شده است که ترازهای بالای اتم توسط مدهای خلا یکسان و یک میدان لیزری جفت کننده قوی به ترازپایین اتم جفت شده اند .نشان داده شده است که آنتروپی این سیستم اتمی شدیدا"به پارامترهای اتمی بستگی داردوباتنظیم این پارامترها قابل کنترل است طوریکه حتی با انتخاب مناسب پارامترها آنتروپی سیستم اتمی می تواندبه صفرنیزتقلیل یابد.