مقاله کنترل ارتعاشات سازه هاي فولادي مبتني بر عدم يقين توسط تئوري پس خوراند کمي و نرم بي نهايت H که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کنترل ارتعاشات سازه هاي فولادي مبتني بر عدم يقين توسط تئوري پس خوراند کمي و نرم بي نهايت H
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه فرکانسي
مقاله تئوري پس خوراند کمي
مقاله عدم يقين پارامتري
مقاله کنترل مقاوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: کاتبي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري پس خوراند کمي QFT(Quantitative Feedback Theory) يک روش طراحي کنترل کننده مقاوم در حوزه فرکانسي است که قادر به غلبه بر عدم يقين هاي ساختاري (Structured Uncertainty) مي باشد. در سال هاي اخير کاربردهاي اين روش در طراحي چندين سيستم کنترلي نظير کنترل پرواز، محرک هاي هيدروليک و … بطور گسترده اي ارزيابي شده است اما اين تئوري هنوز در حوزه کنترل سازه ها توسعه نيافته است. روشQFT يک تکنيک طراحي را با ارضا مجموعه اي از شرايط عملکردي و پايداري مقاوم براي يک سيستم با عدم يقين مبتني بر استفاده از نمودار نيکولز (Nichols Chart) مهيا مي سازد. دراين مقاله ابتدا طراحي به روش QFT با استفاده از يک مثال نمونه به منظور آشنايي با مفاهيم و مشخصات آن براي يک سيستم تک وروديتک خروجي ارايه مي شود و در ادامه کارآيي و قابليت روش جديد کنترل سازه اي بر اساس نتايج شبيه سازي عددي در يک سازه چند درجه آزادي نمايش داده شده و با روش کنترل کلاسيک H مقايسه مي شود. نتايج نشان مي دهد که کوچک بودن مرتبه کنترل کننده روش QFT از مزاياي مهم اين روش در حوزه مهندسي عمران مي باشد.