سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه ، دانشگاه گیلان
نصرت الله فلاح – استادیار گروه عمران ، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله ، کنترل ارتعاشات یک قاب ساختمانی ۴ طبقه با استفاده از عملگرهای پیزوالکتریک مورد بررسی قرار می گیرد. این عملگرها با دو شیوه مختلف در ستون ها جاگذاری می شوند. مدل سازی سازه هوشمند با استفاده از نرم افزار MATLABصورت گرفته و برای کنترل ارتعاشات، از تنظیم کننده خطی درجه دوم و کنترل کننده جایابی قطب استفاده می شود . نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملگرهای پیزوالکتریک تاثیر بسزایی در کاهش پاسخ ارتعاشی سازه دارند. همچنین عملکرد بهتر تنظیم کننده خطی درجه دوم نسبت به کنترل کننده جایابی قطب تایید می شود.