سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم نقاش – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
مریم ملک زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله ارتفاع هواپیما بوسیله دو روش کنترلی کلاسیک و هوش مصنوعی کنترل می شود. در روش هوش مصنوعی از کنترلر شبکه عصبی استفاده می شود. در روش کلاسیک از روش کنترلی مود لغزشی استفاده شده است. در این مقاله از معادلات طولی و عرضی هواپیما استفاده شده و. ارتفاع در مرحله پروازی نشست شامل Glideو Flare کنترل می شود. شبیه سازیها نشان می دهد که شبکه عصبی نسبت به کنترلر مود لغزشی تواناتر بوده و در زمانی کوتاه پاسخی مناسب می دهد.