سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهروز ابول پور – پژوهشگر واحد خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

در دو دهه گذشته با دستیابی به مدل های شبیه سازی رشد محصولاتی چون گندم و ذرت، چگونگی مدیریت مزرعه ای آنان نیز اهمیت بخصوصی پیدا کرده است . در این زمان نیاز است این گونه مدل ها به ابزاری خاص مجهز گردند که بتوانند تخمین های دقیقی از اثرات محیطی و اقتصادی تصمیمات فنی ویژه ای را که غالباً معطوف به انتخاب رقم، تراکم بوته، تاریخ کشت، کود وغیره می گردد را داشته باشند . [۲] هدف از تهیه این مقاله، بکارگیری الگوریتم های قوی بهینه سازی مدل های شبیه ساز عملکرد گیاه گندم زمستانه در شرایط اتخاذ تصمیمات فوق است . این روند می تواند دستĤوردهای مفیدی برای بهره برداران، مهندسان و محققین در طراحی راه کار های مدیریت مزرعه ای داشته باشد . این متدولوژی جدید که نمونه ای از روش برنامه ریزی پویای تصادفی است، برگرفته از بسط و بکارگیری روش آموزش تقویتی [۱] در این گونه مسائل می باشد