سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکد ه مهندسی برق و کامپیوتر
محمد ابراهیم شاهوردی –

چکیده:

به منظور جلوگیری از ناپایداری ولتاژ بلند مدت و برای رسیدن به اهدافی همچون ایجاد نقط ه تعادل دائمی قابل قبول برای سیستم و کاهش مجموع انحراف انداز ه ولتاژ باس های ضعیف و جریان خطوط تغذیه کنند ه ناحی ه ضعیف در دور ه گذرای پس از اختلال، در این مقاله یک روش کنترل اضطراری مبتنی بر پیش بینی مسیرهای سیستم در پی وقوع اختلال های ممکن پیشنهاد می شود. برای پیش بینی پاسخ سیستم به اختلالات، از مدل سیستم شامل دینامیکهای موثر بر ناپایداری بلند مدت همچون دینامیکهای بار، LTC و OXL استفاده شده است و با حل یک مسال ه بهینه سازی، کنترل اضطراری پیش بین بهینه طراحی می شود.