سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم هویت طلب – عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

چگونگی حفظ تعادل بدن انسان و تفاوت های سینماتیکی آن دو گروه سنی پیر (Elderly) و جوان (Young) به ترتیب متوسط سنی ۷۱/۲ و ۲۵/۴ سال در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. سه سری آزمایش در وضعیت های مختلف ترتیب داده شد، شامل : ۱) ایستاده با چشمان باز (open eyes) و ۲)ایستاده با چشمان بسته (closed eyes) و ۳) ایستاده روی سطح الوار به عرض ۱۱ سانتی متر (beam standing). با استفاده از دو عدد دوربین مادون قرمز و تجهیزات ویدئوگرافی مسیر حرکت مارکر های نصب شده در ۷ نقطه بدن ثبت گردید. پس از پردازش اطلاعات، مشخصه های سینماتیکی اندام های بدن اندازه گیری و تعیین گردیدند. نتایج مبین این نکته بود ک افراد گروه سنی پیر (سالمند برخوردار از سلامت جسم و روان) پاسخهای متفاوتی نسبت به افراد جوان نشان دادند. پاسخ گروه سالمند با فرکانس بیشتر همراه بود و زمان بازیابی تعادل نیز در آنان نسبت به جوانان بیشتر بود. کنترل تعادل در افراد سالمند با جابجایی خطی و زاویه ای نسبتا بزرگ در قسمت تنه (trunk) همراه بوده است.