سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله مسئله کنترل بار، فرکانس سیستمهای قدرت بهم پیوسته(Decentralized load frequency control of interconnected Power system) را از دیدگاه تکنیک کنترل غیر متمرکز مورد بررسیقرار می دهد . در این روش سیستم قدرت به نواحی متعددی تجزیه شده و هر ناحیه مستقلاً توسط کنترل کننده های محلی کنترل می شود . طراحیکنترل کننده های محلی براساس روش جابجائی قطب ها و با استفاده از ایده پارامتریزه کردن مصنوعی تأثیرات متقابل نواحی قدرت بریکدیگر انجام پذیرفته است . مطالعات شبیه سازی کامپیوتری تائید کننده عملکرد بسیار خوب کنترل کننده های جدید می باشد