سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
هومن اندامی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله طراحی یک کنترل کنندة لغزشی جدید با تنظیم فازی، جهت کنترل بار – فرکانس سیستم قدرت ارائه شده است . کنترل پیشنهادی دارای سه مؤلفة کنترل معادل، کنترل سوئیچینگ مقاوم و کنترل فازی می باشد . کنترل کنندة ساختار متغیر طراحی شده، پاسخ گذرای سیستم را به شکل قابل توجهی بهبود بخشیده و نسبت به تغییر پارامترها و اغتشاشات
وارده به سیستم مقاوم است . کنترل فازی نیز علاوه بر بهبود کارآیی، نوسانات مزاحم ناشی از کنترل ساختار متغیر را به نحو مطلوب تخفیف می دهد . کارآیی این کنترل کننده با فرض محدودیت در نرخ افزایش تولید و لقی گاورنر نیز مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج شبیه سازی کامپیوتری، حاکی از آن است که روش پیشنهادی، حتی در حضور قیود فیزیکی غیرخطی سیستم نیز پاسخ بسیار مناسبی ارائه می دهد .