مقاله کنترل برداري موتور سنکرون آهنرباي دائم دروني در راستاي شار استاتور تحت رفتار بهينه ماکزيمم ضريب توان بر جريان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: کنترل برداري موتور سنکرون آهنرباي دائم دروني در راستاي شار استاتور تحت رفتار بهينه ماکزيمم ضريب توان بر جريان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور سنکرون آهنرباي دائم دروني
مقاله حداکثر ضريب توان به جريان
مقاله کنترل برداري
مقاله مقاومت استاتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوراصفهاني آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موتور سنکرون آهنرباي دائم دروني در سال هاي اخير به عنوان يکي از موتورهاي پرکاربرد در زمينه کنترل حرکت مطرح شده است. در اين مقاله به طراحي، شبيه سازي و تحليل نتايج سيستم کنترل برداري در راستاي شار استاتور تحت رفتار بهينه ماکزيمم ضريب توان بر جريان براي اين نوع ماشين پرداخته خواهد شد. براي رسيدن به اين منظور ابتدا مکان هندسي نقطه کار ماشين به دست آورده و سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB/Simulink به شبيه سازي و بررسي سيستم مي پردازيم. در نهايت حساسيت ضريب توان نسبت به مقاومت استاتور مورد بررسي قرار مي گيرد.