سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر سلطانی – دانشیاردانشگاه صنعتی اصفهان
یونس عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ابوترابی زارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله ، رفتار یک موتوردرایو القایی سه فاز قفسه سنجابی به نمایش گذاشته می شود که به طور مستقیم در دستگاه مختصات مرجع امتدادیابی شاردور مغناطیسی استاتور کنترل برداری میشود. در سیستم کنترل درایو از یک کنترلکننده سرعت لغزشی فازی تطبیقی استفاده میشود که طراحی آن بر پایه بکارگیری تئوری خطی سازی ورودی خروجی و با در نظر گرفتن نامعینی های پارامترهای موتور و اغتشاش خارجی گشتاور بار میباشد یک تخمین زن سرعت روتور بر پایه کنترل تطبیقی مدل مرجعMRAS) برای تخمین سرعت روتور استفاده شده است . بعلاوه مقاومت استاتور نیز بر اساس یک روش ساده تخمین زده شده ودر اختیار سیستم کنترل درایو قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی کامپیوتری به دست آمده برای یک سرو درایو مؤید کارآیی کنترلکننده پیشنهادی می باشد