سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین عزیزی – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل واحدی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت تهران

چکیده:

امروزه با توجه به کاربرد و اهمیت فراوان سیستم های درایو بدون سنسور، طراحی سیستم های هوشمند و دقیق در این زمینه مورد بحث و تحقیق بسیاری از محققین می باشد . در این مقاله از یک فیلتر د یجیتال تطبیقی فازی استفاده شده که این فیلترمولفة تولید کنندة گشتاور جریان استاتور را مورد آنالیز قرار می دهد و تخمین سرعت به روش حلقه باز را بهبود می بخشد . در این روش ، سرعتهای محاسبه شده با روش حالت دائم و حلقه باز بهبود یافته با توجه به شرایط کاری موتور وزن دهی می شود و سپس با کمک روش میانگین گیر وزنی فازی، از دو مقدار تخمینی میانگین گرفته می شود و مقدار نهایی سرعت به صورت بهینه تخمین زده می شود . در این طرح از دو سیستم فازی به طور همزمان برای تخمین سرعت بهره گرفته می شود . مراحل طراحی و شبیه سازی تخمین گر سرعت بر روی یک سیستم کنترل برداری با جهت یابی شار رتور در محیط SIMULINK/MATLAB مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است