سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا سطوتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، آزمایشگاه پژوهشی سیست
صادق واعظ زاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، آزمایشگاه پژوهشی سیست

چکیده:

چکیده : در این مقاله کنترل بردار ی موتور القایی خطی در راستای شار اول یه با در نظر گرفتن اثر انتهای ی ارائه می شود . با توجه به کامل نبودن مجزاساز ی شار و ن یروی رانش در کنترل برداری در این راستا، روشی برای جبران نقص مجزا ساز ی پیشنهاد می شود . رفتار ماشین تحت کنترل بردار ی شامل مجزاسازی پیشنهاد ی و بدون آن شبیه ساز ی و نتایج حاصل
مقایسه و تحلیل می شود . این مقایسه حاک ی از بهبود رفتار ماشین به هنگام استفاده از مجزاسازی می باشد .