سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق واعظ زاده – دانشکده برق- دانشگاه تهران
زهرا نصیری قیداری – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی شریف
فرید توتونچیان – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، روش کنترل برداری جدیدی با بیشینه کردن گشتاور و بازده برای موتور سنکرون آهنربای دائم درونی مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش جریان محور d طوری کنترل می شود که در حالت گذرا نسبت گشتاور بر جریان موتور حداکثر شود و در حالت کار پایدار بازده موتور حداکثر گردد. در عین حال جریا نهای محور d و q طوری محدود م یشوند که جریان سیم پیچ یهای استاتور از حد مجاز بیشتر نشود. برای این منظور تأثیر لحظه ای این جریان ها روی گشتاور مقایسه می شود و جریانی که تأثیر کمتری داشته باشد محدود می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی رفتار مطلوب موتور را، تحت کنترل پیشنهادی تأیید می کند.